soepel begroten, eenvoudig rapporteren en vooruitkijken bij Humanitas DMH

Humanitas DMHHumanitas DMH is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Ze doen dit met zo’n 1.000 medewerkers vanuit 60 locaties. Jaarlijks maakt iedere locatie een begroting. Op het centraal bureau worden deze begrotingen verwerkt tot een volledige begroting voor Humanitas DMH. Een arbeidsintensieve klus. Zeker als je bedenkt dat het opstellen van zo’n begroting meerdere cycli doormaakt.

InfoAction heeft Humanitas DMH geholpen om het begrotingsproces met behulp van XLReporting te automatiseren. Met één muisklik worden voor alle locaties de begrotingsformulieren gegenereerd, voorzien van eigen personeel en cliënten. Zodra alle locaties hun begrotingen hebben ingevuld kunnen deze in één keer worden ingelezen in de database, en kan men op het centraal bureau deze cijfers op ieder gewenst niveau (locatie, rayon, zorgkantoorregio) analyseren.

Naast een jaarlijkse begroting kent Humanitas DMH een maandelijks terugkerende cyclus van rapportage en prognose uitvraag.

Maandelijks worden bij Humanitas DMH nu met één muisklik prognose formulieren gegenereerd voor alle locaties. Op de formulieren wordt steeds een jaar vooruit gekeken naar te leveren zorg en daarbij in te zetten personeel. Hieruit resulteert een financiële prognose voor de komende 12 maanden.

Een XLReporting management dashboard is via intranet benaderbaar. Hier worden maandelijks nieuwe waarden gepubliceerd voor ruim 10 gedefinieerde kritische prestatie indicatoren. In het financiële deel van het dashboard worden de cijfers voor realisatie, begroting en prognose getoond. Hiermee kan de organisatie snel beoordelen hoe hij ervoor staat. Via onderliggende detail pagina’s kan ingezoomd worden op probleemsituaties.