eenvoudig rapporteren bij de Provincie Utrecht

klantlogo provincie Utrecht 150x150Bij de Provincie Utrecht worden aanvragen ingediend voor subsidie (zoals voor de inrichting landelijk gebied). Deze aanvragen dienen binnen een bepaalde termijn afgehandeld te worden via een vaste procedure. Het verloop van de procedure werd per aanvraag in een Excel bestand bijgehouden. Het werd steeds lastiger oor de gebruikers van het bestand om alle lopende aanvragen in de gaten te houden. Er was dringend behoefte aan rapportage:

- om de werkvoorraad en doorlooptijd per fase in het proces mee te analyseren
– om verschillende typen aanvragen apart in beeld te brengen
– om de status van een individuele aanvraag mee te kunnen opvragen.

Daarnaast was het wenselijk om het uitdijende Excel bestand robuuster te maken.

InfoAction heeft het Excel bestand flink opgeknapt en uitgebreid met een dashboard waarop alle gewenste analyses, in de vorm van automatisch bijgewerkte grafieken en tabellen, handig en overzichtelijk samenkomen.