Begroting zonder overzicht bezorgt je slapeloze nachten

Wat krijg je als geen over­zicht hebt in je begro­ting. Los­se eind­jes? Sla­pe­lo­ze nach­ten? In dit arti­kel ver­tel ik je wat gebeurt en hoe je dat op kan los­sen.

Het is 2 uur in de mor­gen en Emma schrikt wak­ker: “Zijn de afdrach­ten naar de kos­ten­plaat­sen wel goed gegaan?”.

Ze kijkt op haar klok en doet een rond­je in haar huis.

De vol­gen­de zaken spo­ken in haar hoofd. “Heb ik alles wel gecon­tro­leerd?”

En wat is dat ALLES?”

Heeft Lisa wel haar laat­ste ver­sie van de begro­ting inge­stuurd?”

Alle­maal vra­gen waar ze geen ant­woord op heeft.

En het lukt haar niet om in weer in slaap te komen.

De volgende ochtend

De vol­gen­de och­tend staat Emma ver­moeid bij de kof­fie auto­maat en komt Lisa tegen.

Lisa: “Zo jij ziet er sla­pe­rig uit?”.

Emma: “Ja de kat was van­nacht krols. Maar nu ik je toch spreek, heb je nog de laat­ste ver­sie van de begro­ting inge­stuurd?”.

Lisa: “Oh goed dat je dat even zegt. Nee nog niet gedaan en dat ga ik direct doen.”

Emma: “Pfff, heeft dat nou mijn nacht­rust gekost?”

Hoe krijg je overzicht in je begroting?

Het is 16 uur in de mid­dag.

Emma logt in op het sys­teem XLRe­por­ting en opent het rap­port “Voort­gang Begro­ting”.

Ze ziet in het rap­port staan dat Lisa’s kos­ten­plaats 1500 Metaal­be­wer­king nog op bewer­king staat.

Emma belt Lisa op.

“Lisa, ben je nog bezig met de begro­ting van kos­ten­plaats 1500”.

Ja, ik bij­na mee klaar, moment­je en ik druk NU op Save”.

Emma kijkt weer naar het voort­gangs­rap­port en ziet ach­ter kos­ten­plaats 1500 een groen vin­kje staan met het woord “Inge­diend”.

Voortgangsrapport Begroten

Emma aan de tele­foon: Dank­je­wel!

Het is 17 uur.

Ein­de­lijk heb ik weer over­zicht in mijn begro­ting.” zegt Emma. En hier­door kan ik ein­de­lijk een keer op tijd naar huis.

Even wat slaap inha­len en nou maar hopen dat mijn kat niet echt krols is gewor­den.

Ook begroten op uw manier? Klik hier voor meer informatie