Vrijblijvend adviesgesprek

Heb je het gevoel dat het opstel­len van de begro­ting meer tijd kost dan nodig? Gaat de mees­te ener­gie zit­ten in het samen­stel­len van alle rap­por­ta­ges in plaats van in het ana­ly­se­ren van de cij­fers zelf? Wor­stel je met een spe­ci­fiek begro­tings­vraag­stuk?

Wij hel­pen je graag ver­der. Meld je hier­on­der aan voor een vrij­blij­vend advies­ge­sprek. In een tele­foon­ge­sprek van 30 minu­ten gaan we samen met jou na wat er beter zou kun­nen en of InfoAc­ti­on daar­bij kan hel­pen.