Soepel begroten

uw pro­bleem
U moet jaar­lijks een begro­ting maken voor een bedrijf met meer­de­re loca­ties. Elke loca­tie maakt een begro­ting in excel. Het is uw taak om alle sheets bij elkaar op te tel­len. Dit is een berg werk en een fout­je is zo gemaakt. Voor de begro­ting af is, moet u dit meer­de­re keren doen; u kunt uw tijd wel beter gebrui­ken. Goed nieuws: het kan anders!

onze oplos­sing
Wij luis­te­ren goed naar hoe u begroot en rich­ten voor uw spe­ci­fie­ke situ­a­tie XLRe­por­ting op maat in. U kunt dan met een druk op de knop voor iede­re begro­ten­de een­heid een model gene­re­ren. Des­ge­wenst bevat het model refe­ren­tie­cij­fers, en of is het voor­zien van extra bla­den waar­in opbreng­sten of kos­ten wor­den bere­kend op basis van begro­te aan­tal­len, tarie­ven en reken­re­gels. U kunt ver­vol­gens de inge­vul­de model­len inle­zen en op ieder gewenst niveau rap­por­te­ren. Indien nodig kunt u voor iede­re begro­ten­de een­heid een twee­de of der­de gene­ra­tie van het plan gene­re­ren. Gemak dient de mens. Zo houdt u tijd over om met de cij­fers te spe­len.